Politica de confidenţialitate

 CG digital solutions SRL consideră că viaţa privată constituie un drept fundamental şi aplică prevederile Regulamentului General al UE privind Protecţia Datelor (GDPR) 679/2016 în vederea protejării acestui drept.

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către S.C. CG digital solutions S.R.L.  numai in măsura permisă prin Regulamentul UE679/2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal și circulația liberă a acestor date.

S.C. CG digital solutions S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personalepe care ni le furnizați.

1.    Termeni:

  • date cu caracter personal - orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la date despre locație dar și orice alt tip de identificator online care este specific din punct de vedere fizic, psihologic, genetic, mental, economic, cultural sau social unei anumite persoane fizice.
  • prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice mod, alăturarea, combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea. 

2.    Scopul colectării datelor este:

 §  informarea utilizatorilor /clienților (cumpărătorilor) privind situația contului lor, inclusiv validarea, expedierea și facturarea comenzilor,

§  rezolvarea anulărilor sau aproblemelor de orice natură referitoare la o comanda, la bunurile și/sau serviciile achiziționate,

§  evaluarea produselor și serviciilor oferite,

§  activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor.

             3.           Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont și/sau deComandă Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a S.C. CGdigital solutions S.R.L. și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus la punctul 2.

4.           Prin citirea prezentelor Termene si Condiții ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Regulamentul UE 679/2016 pentru protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

5.           Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: Strada Slobozia, nr. 22, sector 4, București, în atentia S.C. CG digital solutions S.R.L., vă puteți exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu procesate.

6.           Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Strada Slobozia, nr. 22, sector 4, București, în atentia S.C. CG digital solutions S.R.L., vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:

§     rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Regulamentulului UE 679/2016 pentru protecția persoanelorfizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;

§     transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformă Regulamentulului UE 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

§     notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

7.           De asemenea, S.C. CG digital solutions S.R.L. poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor companii cu care se află în relațiide parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate la punctul 2., prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de serviciide curierat, furnizorilor de servicii de plata/bancare, asigurători.

8.           Informațiile cu caracter personal ale Cumpărătorului pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.