Publicare anunț

Termeni

Termeni si Condiții pentru listarea Anunțurilor

 1. Acceptarea Termenilor si Condițiilor
  1. Folosirea site-ului digisol.ro (inclusiv vizitarea acestuia, înregistrarea, folosirea serviciilor oferite de Digisol România prin intermediul site-ului digisol.ro) implica acceptarea în totalitate și necondiționată a Termenilor si Condițiilor expuși mai jos. Prin urmare, se recomandă citirea cu atenție a Termenilor si Condițiilor.
  2. Atenție: Folosirea site-ului digisol.ro și a serviciilor furnizate de acesta sunt rezervate doar persoanelor care au împlinit 18 ani.
  3. Digisol România își rezerva dreptul de a modifica sau de a actualiza unilateral Termenii și Condițiile oricând, fără notificarea prealabilă a persoanelor care utilizează acest site. Accesând pagina Termenilor si Condițiilor puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi, valabilă și aplicabilă la momentul accesării.
 1. Scopul urmărit
  1. Scopul acestor Termeni si Condiții este de a defini și reglementa condițiile de utilizare a acestui site, precum și termenii și condițiile aplicabile serviciilor oferite de Digisol Romania prin intermediul site-ului digisol.ro, persoanelor fizice si/sau juridice, în vederea publicării pe site de Anunțuri pentru listarea de Produse Digitale (domenii, website-uri, conturi de Facebook, conturi de Instagram și alte conturi pe platforme terțe).
  2. Pagina Digisol conține legături sau trimiteri către alte site-uri/pagini de internet pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni și condiții de utilizare specifici, astfel cum sunt acestea specificate pe site-urile/paginile respective, Digisol Romania nefiind răspunzătoare și asumând-si nicio obligație pentru conținutul respectivelor site-uri și/sau cu privire la orice alte legături sau trimiteri din acestea. Includerea legăturilor sau trimiterilor în Pagina Digisol este făcută de regula pentru ajutorul sau în interesul Utilizatorului, iar în alte cazuri în scop publicitar. Întrucât Digisol România nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți la care se face trimitere pe Pagina Digisol, Utilizatorul accesează acele site-uri și/sau le folosește produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere.
  3. Întregul conținut al Paginii Digisol incluzând, dar fără a se limita la texte, imagini, grafice, programe, precum și orice alte date și aplicații sunt proprietatea Digisol România și/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor si legilor privind dreptul de proprietate intelectuala si industriala. Anunțurile publicate de Utilizatori sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuala aparținând Utilizatorilor Paginii Digisol, fiind protejate ca atare conform legii. Preluarea oricăror informații și/sau date de pe acest site în scopul republicării, distribuirii totale sau parțiale sau în orice alte scopuri, sub orice forma, fără acordul scris prealabil al Furnizorului este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare.
 1. Definiții
  1. Termenii folosiți în prezentul act vor avea următorul înțeles:
  1. Pagina Digisol - site-ul digisol.ro, inclusiv orice secțiune sau subpagină a acestuia. Site-urile și/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce aparțin unor terți și care sunt accesate de către Utilizatori ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul digisol.ro nu fac obiectul si nici nu intră în sfera acestei definiții.
  2. Utilizator - orice persoana fizica, în vârsta de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplina, care accesează Pagina Digisol fiind interesată de datele, informațiile, Anunțurile furnizate prin intermediul Paginii Digisol; precum și orice persoana fizică (inclusiv persoana fizica autorizata) și/sau persoana juridica care achiziționează servicii furnizate de Digisol România prin intermediul Paginii Digisol.
  3. Furnizor/Digisol România - administratorul și proprietarul site-ului și a paginii Digisol.ro e-mail: [email protected].
  4. Anunț - oferta publică lansată de un Utilizator cu scopul de a fi publicată de către Digisol România prin intermediul Paginii Digisol cu privire la listarea de Produse Digitale.
  5. Termeni si Condiții - prevederile din acest document, create de Digisol România care definesc condițiile și regulile pe care Utilizatorul trebuie sa le respecte în vederea utilizării Paginii Digisol, aplicabile în egala măsură la listarea de către Utilizatori a anunțurilor intermediul Paginii Digisol.
  6. Produs Digital - Orice produs digital incluzând fără a se limita la domenii, website-uri, conturi de Facebook, conturi de Instagram și alte conturi pe platforme terțe.
  7. Operatori - persoane special instruite de către Furnizor pentru verificarea/moderarea conținutului Anunțurilor publicate de către Utilizatori pe Pagina Digisol.
 1. Aspecte Generale
  1. Un Anunț va fi creat prin completarea unui formular, disponibil pe Pagina Digisol, care sa conțină:
   1. datele reale de contact ale Utilizatorului;
   2. descrierea reală a Produsului Digital care face obiectul Anunțului;
   3. datele tehnice reale ale Produsului Digital;
  1. Prin trimiterea Anunțul spre publicare către Furnizor Utilizatorul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu prevederile prezentului document, fiind pe deplin conștient de faptul că, în caz de nerespectare a acestora, poate fi tras la răspundere conform prevederilor acestuia. Utilizatorul își asumă în întregime răspunderea pentru conținutul Anunțului și pentru veridicitatea informațiilor publicate în Anunț și/sau comunicate Furnizorului.
  2. Procedura postării unui Anunț pe Pagina Digisol este detaliată la secțiunea intitulată „Ajutor” de pe Pagina Digisol.
  3. Valabilitatea unui anunț este de 30 zile cu posibilitatea de prelungire la sfârșitul acestui termen.
  4. Pentru mai multe informații cu privire la rațiunile și modalitatea în care Digisol prelucrează datele dvs. cu caracter personal în contextul utilizării Paginii Digisol, vă rugăm să studiați Politica de Confidentialitate.
  5. Furnizorul nu este parte în tranzacțiile utilizatorilor Paginii Digisol.
 1. Drepturile și Obligațiile Furnizorului
  1. Furnizorul se obliga să publice toate Anunțurile transmise de către Utilizatori prin intermediul Paginii Digisol care sunt conforme cu prevederile/condițiile impuse prin prezentul document.
  2. Furnizorul se obliga sa remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele disfuncționalități reclamate legate de funcționarea Paginii Digisol sau eventuale neconcordanțe între datele furnizate în Anunț de către Utilizator și datele publicate pe Pagina Digisol de către Furnizor, cu excepția acelor neconcordante semnalate de către Utilizatori care se datorează faptului că Operatorii Furnizorului au modificat parțial Anunțul astfel încât acesta sa îndeplinească condițiile impuse prin prezentul document pentru a putea fi menținut postat pe Pagina Digisol.
  3. Furnizorul nu oferă nicio garanție Utilizatorilor ca Pagina Digisol va fi disponibila neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafișarea Anunțurilor sau întreruperea afișării acestora din cauze ce exced în orice mod controlului său și nici pentru pagubele directe și/sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din aceasta cauza.
  4. Furnizorul nu este responsabil de întârzierile cauzate de defecțiuni tehnice apărute la nivelul colaboratorilor și/sau partenerilor săi.
  5. Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru activitățile Utilizatorilor, în special pentru furnizarea de conținut eronat cu privire la datele Produsului ce face obiectul Anunțului.
  6. Furnizorul își rezerva dreptul de a șterge sau modifica parțial un Anunț în cazul în care se constata ca acesta încalcă Termenii și Condițiile în orice mod, în special în cazul în care acesta are un conținut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurenta neloiala, încalcă drepturile de proprietatea intelectuala ale unei terțe persoane sau este contrar bunelor practici, care acționează în detrimentul Furnizorului, ori încalcă în orice alt mod vreo prevedere legală. De asemenea Furnizorul își rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment și alte porțiuni din conținutul Paginii Digisol.
  7. Furnizorul declara ca este deținătorul drepturilor de proprietate intelectuala legate de Pagina Digisol, in afara Anunțurilor publicate pe site de către Utilizatori cu privire la care are un drept neexclusiv de utilizare/publicare în condițiile prevăzute de prezentul document.
  8. Furnizorul nu permite publicarea mai multor Anunțuri pentru același Produs Digital pe Pagina Digisol. Prin urmare, Furnizorul va avea dreptul de a șterge Anunțurile pentru același Produs Digital, publicate de două sau mai multe ori.
  9. Furnizorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru conținutul sau veridicitatea Anunțurilor publicate. Furnizorul nu garantează în niciun fel și nicio măsură pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale produselor descrise în Anunțuri.
  10. Potrivit legislației în vigoare Furnizorul are obligația sa informeze de îndată autoritățile publice competente despre activitățile cu aparentă nelegala desfășurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informațiile cu aparentă nelegala furnizate de Utilizatorii Paginii Digisol.
 1. Drepturile și Obligațiile Utilizatorului
  1. Publicarea Anunțului pe Pagina Digisol este gratuită.
  2. Utilizatorul are dreptul de a beneficia în întregime și gratuit de serviciile oferite de Furnizor, atât timp cat nu se constata o încălcare a prevederilor acestui document.
  3. Utilizatorul își asuma răspunderea pentru conținutul Anunțurilor publicate si declara ca acestea corespund cu starea reala si juridica a Produsului Digital ce face obiectul Anunțului și că nu încalcă drepturile Furnizorului și/sau ale unor terțe persoane.
  4. Utilizatorul declara pe propria răspundere că este titularul tuturor drepturilor de proprietatea intelectuală, inclusiv al drepturilor de autor in privința conținutului publicat, inclusiv fotografii, și este de acord ca acesta sa fie publicat de Furnizor pe toate și oricare dintre platformele sale online, și prin alte mijloace, cum ar fi: comunicate de presa, televiziune, bannere, panouri publicitare și Internet.
  5. Prin completarea formularului și/sau transmiterea Anunțului către Furnizor spre publicare pe Pagina Digisol prin alte mijloace, Utilizatorul declara ca este de acord în totalitate și necondiționat cu Termenii și Condițiile din prezentul document.
  6. În afara informațiilor legate de propriul Anunț, Utilizatorului îi este strict interzis sa preia orice informații de pe Pagina Digisol în vederea republicării totale sau parțiale sub orice forma, fără a avea acordul în scris al Furnizorului în acest sens.
 1. Verificarea/Moderarea Anunțurilor
  1. Verificarea/moderarea Anunțurilor publicate pe Pagina Digisol de către Operatorii Furnizorului are ca scop înlăturarea Anunțurilor incomplete, evident incorecte și/sau care nu respecta prevederile prezentului document (au un conținut considerat jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practici etc.), încercând astfel sa se ofere celorlalți Utilizatori, potențiali cumpărători, o baza de date care sa conțină un număr cat mai mic de Anunțuri eronate.
  2. Nu este permisă publicarea mai multor Anunțuri pentru același Produs Digital.
  3. Un Anunț este valabil pentru un singur Produs Digital. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care fac referire la mai multe Produs Digitale. Sunt, astfel, interzise Anunțurile ce fac referire la mai multe Produse Digitale ce nu fac obiectul Anunțului.
  4. Nu este permisă manipularea cuvintelor cheie din conținutul Anunțului (introducerea în titlul sau în descrierea Anunțului unor cuvinte cheie care nu au legătură cu Produsul oferit).
  5. Nu pot fi publicate Anunțuri cu date evident false (inclusiv cele privind specificațiile tehnice ale produsului oferit spre vânzare), Anunțuri cu date eronate sau incomplete, Anunțuri cu caracter publicitar sau care nu au ca obiect oferte de vânzare privind un Produs Digital.
  6. În cadrul oricărui anunț postat pe Pagina Digisol, poate fi adăugat si un clip video de prezentare pentru Produsul Digital prezent în anunț.
  7. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri:
   1. care au pozele neclare;
   2. care au poze rotite;
   3. cu poze care conțin în prim-plan persoane;
   4. care conțin poze cu ștersături;
   5. care conțin poze cu înscrisuri (altele în afara de data înscrisa de aparatul de fotografiat) sau diferite însemne ori au aplicate sigle, mărci sau alte însemne care ar putea încalcă drepturi de proprietate intelectuala a unor terți;
   6. care conțin poze preluate din alte surse (pozele care prezinta sigla altor site-uri sau poze cu titlu de prezentare oferite de producători sau alte agenții media cu privire la obiectul Anunțului);
   7. care conțin in text adrese web;
   8. care prezinta informații nereale.
   9. care nu au legătură cu conținutul anunțului publicat pe Digisol.ro sau tematica acestui site.
  1. Nu se admit anunțuri care conțin ca date de contact numere de telefon cu suprataxa.
  2. Nu este permisă publicarea Anunțurilor ce conțin date cu caracter personal (exemplu: adresa de email, orice date de identificare) în cadrul titlului, descrierii sau imaginilor care însoțesc Anunțul.
  3. Anunțurile pot fi publicate doar în categoriile corespunzătoare. Sunt interzise de la publicare: (i) Anunțurile care nu au legătură tematică Paginii Digisol, (ii) Anunțurile ce fac referire la servicii.
  4. Ca urmare a constatării nerespectării oricăror dintre prevederile prezentului document de către oricare dintre Anunțurile publicate pe Pagina Digisol, Operatorii Furnizorului vor avea dreptul, în funcție de situația concreta, de la caz la caz:
   1. fie sa modifice parțial Anunțul, în măsura în care acest lucru este posibil, astfel încât sa se evite ștergerea Anunțului respectiv de pe site și să se îndrepte erorile sau inadvertențele constatate (de ex: una dintre pozele atașate Anunțului nu îndeplinește una dintre condițiile de mai sus, Anunțul conține greșeli de ortografie);
   2. fie sa se întrerupă continuitatea publicării Anunțului prin refuzarea lui. Refuzarea Anunțului înseamnă dezactivarea postării acestuia de pe Pagina Digisol.
  1. În cazul refuzării Anunțului și ștergerii acestuia de pe Pagina Digisol, Utilizatorul va fi informat în scris prin e-mail și prin postare prin intermediul Paginii Digisol despre motivul refuzului, acesta având posibilitatea de a remedia problema și a republica Anunțul.
  2. In cazul in care Utilizatorul publica in mod repetat Anunțul fără a remedia problemele semnalate, Furnizorul își rezerva dreptul de a bloca accesul Utilizatorului la Pagina Digisol în vederea postării de noi Anunțuri sau administrării Anunțurilor existente.
  3. Prin aplicațiile formularului de transmitere a unui Anunț spre publicare Furnizorul pune la dispoziția Utilizatorului posibilitatea identificării si corectării erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor si creării Anunțului.
  4. Acești Termeni si Condiții sunt stocate de către Furnizor și sunt accesibile Utilizatorului pe Pagina Digisol, putând fi accesate pe site și după intervenirea între părți a acordului de publicare a Anunțului.
  5. În situația modificării Termenilor si Condițiilor modificările intervenite nu se vor aplica acordurilor privind publicarea unor Anunțuri care au fost încheiate între Furnizor și Utilizatori sub egida Termenilor si Condițiilor anteriori.
 1. Evidențierea Anunțurilor
  1. Orice Anunț postat pe Pagina Digisol direct de către Utilizator poate fi evidențiat conform articolului 8.2.
  2. Un Anunț poate fi evidențiat prin:
   1. poziționarea Anunțului la începutul listei, în secția de anunțuri premium;
   2. poziționarea pe prima pagina a Paginii Digisol în secțiunea Anunțurile Zilei.
  1. Nu sunt acceptate în secțiunea Oferta Zilei Anunțurile care încalcă regulile stabilite prin prezentul Regulament, articolele 7.7 și 7.8. In plus, Digisol.ro își rezerva dreptul de dezactiva aceste anunțuri, în următoarele situații:
   1. un element din cadrul Anunțului aduce prejudicii imaginii brandului Digisol.ro
   2. anunțul este raportat de alți utilizatori ca fiind fals sau neconform cu informațiile menționate în cadrul sau
 1. Modificarea și prelungirea valabilității unui Anunț
  1. Anunțul poate fi modificat gratuit oricând.
  2. Se considera modificare orice operațiune efectuată asupra unui Anunț prin care se schimba conținutul acestuia, inclusiv fotografii, sau date de contact atașate Anunțului.
 1. Procedura de depunere și soluționare a plângerilor si sesizărilor primite din partea Utilizatorilor
  1. Orice Utilizator poate depune o plângere sau sesizare care privește sau are legătură cu serviciile oferite de Furnizor, respectiv Anunțurile transmise/publicate/nepublicate de Digisol România pe Pagina Digisol, în termen de maxim 7 zile de la data producerii evenimentului și/sau apariției cazului sesizat.
  2. De asemenea, Utilizatorii au posibilitatea sa transmită Furnizorului oricând plângeri si/sau sesizări cu privire la activitățile cu aparentă nelegala desfășurate de un Utilizator al Paginii Digisol care privesc și/sau au legătură cu serviciile furnizate de Digisol România ori cu privire la informațiile cu aparentă nelegala furnizate de un Utilizator al Paginii Digisol, despre care au cunoștință.
  3. Plângerile vor fi depuse prin intermediul adresei de e-mail: [email protected] specificata pe Pagina Digisol.
  4. Plângerile si/sau sesizările transmise Furnizorului vor include datele de identificare a Utilizatorului, numărul de identificare a Anunțului ce face obiectul plângerii (daca reclamația sau sesizarea privește un anumit Anunț), precum și orice alte date necesare Furnizorului în vederea identificării evenimentului sesizat și/sau a Anunțului (după caz) și o descriere cat mai detaliată a motivului pentru care a fost înaintată plângerea/sesizarea, astfel încât Furnizorul să o poată soluționa în cel mai scurt timp posibil.
  5. Plângerile/sesizările vor fi analizate și vor primi răspuns în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea acestora de către Furnizor, în cazul în care au fost însoțite de un set complet de date necesare identificării Utilizatorului, Anunțului si/sau a problemei. În situația în care petentul nu a transmis Furnizorului toate datele necesare identificării problemelor semnalate și soluționării plângerii/sesizării respective, acesta va fi înștiințat de Furnizor cu privire la informațiile lipsa, urmând ca termenul de soluționare de mai sus sa fie prelungit corespunzător.
  6. Pentru a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Utilizatorul poate accesa link-ul: http://www.anpc.gov.ro sau apela InfoCons la numărul de telefon (021) 9551.
 1. Modificările prezentului document
  1. Furnizorul își rezerva dreptul de a modifica Termenii și Condițiile, inclusiv fără o notificare prealabilă a Utilizatorului.
  2. Este responsabilitatea Utilizatorilor de a verifica periodic conținutul acestor Termeni si Condiții.
 1. Legea aplicabilă. Litigii
  1. Drepturile și obligațiile părților, menționate în prezentul act, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce sunt guvernate de legea română în vigoare.
  2. Orice litigiu care are ca obiect o disputa apărută în legătură cu aceste Termeni si Condiții urmează a fi soluționată de instanțele competente din România.